Psychological knowledge : a social history and philosophy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Martin Kusch, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0415192536

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: London ; New York :Routledge, 1999,

Mô tả vật lý: xiii, 413 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Philosophy of mind.-- Psychology -- History.; Psychology -- Philosophy.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH