A critical dictionary of sociology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0415017459

Ký hiệu phân loại: 301.03 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: London :Routledge, 1989,

Mô tả vật lý: xiii, 438 p. ; , 25cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH