Từ điển thành ngữ, tục ngữ Hoa -Việt
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 495.19223 Chinese

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn Hóa Thông Tin, 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 1156 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

ID: 436
Hán ngữ
  - Thuật ngữ
  - Từ điển
  - Việt ngữ
  - Thuật ngữ
  - Từ điển
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 495.192


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH