The United States and the state of Israel

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Schoenbaum

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0195045769

ISBN-10: 0195045777

Ký hiệu phân loại: 327.7305694 International relations

Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press, 1993.

Mô tả vật lý: 404p.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 43603

Includes bibliographical references (p. 381-393).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH