The naked millionaire : the ultimate fast-track guide to wealth, freedom and fulfillment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Taylor

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1907312439

ISBN-13: 978-1907312434

Ký hiệu phân loại: 332.0241 Financial economics

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, U.K. : Capstone, 2010.

Mô tả vật lý: xxi, 286 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 43609

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH