Understanding automotive electronics
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0750670088


Thông tin xuất bản: Boston :Newnes , 1998, 5th ed.

Mô tả vật lý: ix, 434 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Automobiles -- Electronic equipment.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH