Good and evil : an absolute conception

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Raimond Gaita

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0415332893 (pbk.) :

Ký hiệu phân loại: 170 Ethics (Moral philosophy)

Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon : Routledge, 2004

Mô tả vật lý: xxxvii, 373 p. ; , 24 c

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 43712

Includes bibliographical references and inde
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH