Cannae : the experience of battle in the Second Punic War

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gregory Daly

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415261473

Ký hiệu phân loại: 937 Italian Peninsula and adjacent territories to476

Thông tin xuất bản: New York ; London : Routledge, 2002

Mô tả vật lý: xviii, 253 p.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 43714

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH