Science fact and science fiction : an encyclopedia

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brian M Stableford

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415974607

ISBN-13: 978-0415974608

Ký hiệu phân loại: 503 Dictionaries, encyclopedias, concordances

Thông tin xuất bản: New York : Routledge, 2006

Mô tả vật lý: xxv, 729 p. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 43790

Includes bibliographical references (p. 577-588) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH