Rome's Mediterranean empire : books forty-one to forty-five and the Periochae

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jane D Chaplin, Livy

Ngôn ngữ: eng ; lat

ISBN-10: 0192833405

ISBN-13: 978-0192833402

Ký hiệu phân loại: 937 Italian Peninsula and adjacent territories to476

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2007.

Mô tả vật lý: xxxiii, 386 p. : , maps ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 43855

Includes bibliographical references (p. [xxvii]-xxx) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH