First certificate language practice

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Emmerson, Michael Vince

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1405007656

Ký hiệu phân loại: 428.24 English as a second language - Applied Linguistics - Formal Approach

Thông tin xuất bản: Oxford : Macmillan, 2003

Mô tả vật lý: vii, 342 p. : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 43920

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH