Easy computer basics : Windows 7 edition
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Michael Miller, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0789742276

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: [Indianapolis, Ind.] :Que, 2010,

Mô tả vật lý: xiii, 250 p. : , col. ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Microsoft Windows (Computer file)-- Microcomputers.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH