Living philosophy : an introduction to moral thought

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ra Billington

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0415284465 (hbk)

ISBN: 0415284473(pbk)

ISBN: 0415284473(pbk.) :

Ký hiệu phân loại: 170 Ethics (Moral philosophy)

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 200

Mô tả vật lý: xviii, 354 p. ; , 24 c

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 43930

1. Ethic
Bibliography: p. 345-34
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH