Cognitive behavioral therapy for social anxiety disorder : evidence-based and disorder-specific treatment techniques

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stefan G Hofmann, Michael W Otto

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0415954020

Ký hiệu phân loại: 616.85225 Diseases of nervous system and mental disorders

Thông tin xuất bản: New York, NY : Routledge, 2008

Mô tả vật lý: xiii, 216 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 43950

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH