Totalitarianism and poltiical religions : concepts for the comparison of dictatorships--theory and history of interpretation
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0415447054

Ký hiệu phân loại: 321.9 *Authoritarian government

Thông tin xuất bản: New York :Routledge , 2007,

Mô tả vật lý: 422 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 43951
Dictatorship.
  - Religion and politics.
  - Totalitarianism.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH