Hành trình đi tìm ý tưởng sáng tạo

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Huỳnh Văn Sơn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 153.35 Creativity

Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2010

Mô tả vật lý: 147tr. ; , 20cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 43971

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 153.350
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH