Automotive chassis : engineering principles
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0750650540

Ký hiệu phân loại: 629.24 Chassis

Thông tin xuất bản: Woburn, MA :Elsevier and Professional Publishing Ltd, 2001, 2nd e

Mô tả vật lý: 444 p. : , il

Ngôn ngữ:


Automobiles -- Chassis ; Design and constructio; Electronic book-- e-- e-- ENGIN_MECH0-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH