Smart material systems and MEMS :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0470093617 (cloth : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 621.381

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :John Wiley & Sons, 2006,

Mô tả vật lý: xii, 404 p. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Electronic books. -- Microelectromechanical systems. -- Smart materials. -- eb. -- eb. -- ENGIN_ELEC02. -

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn