Philosophy of psychology : contemporary readings
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0415368618

Ký hiệu phân loại: 150.1 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: USA ; Canada :Routledge, 2006,

Mô tả vật lý: xi, 673 p. ; , 23 c

Ngôn ngữ:


Psychology -- Philosoph

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH