Science fiction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Adam Roberts

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415366674

ISBN-10: 0415366682

Ký hiệu phân loại: 809.38762 History, description, critical appraisal of more than two literatures

Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxford ; New York : Routledge, 2006.

Mô tả vật lý: vi, 159 p. ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 44044

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH