Politics, the basics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen D Tansey

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415303281

Ký hiệu phân loại: 320 Political science (Politics and government)

Thông tin xuất bản: New York, NY : Routledge, 2004

Mô tả vật lý: 270 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 44076

Includes bibliographical references (p.[244]-256) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH