Environmental values
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0415145082

Ký hiệu phân loại: 179.1 Respect for life and nature

Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon : New York, NY :Routledge ; Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge, 2008.,

Mô tả vật lý: 233 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Environmental ethics.
  - Environmental policy.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH