The Oxford dictionary of slang

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Ayto

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 019280104X

Ký hiệu phân loại: 423 Dictionaries of standard English

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1999.

Mô tả vật lý: 1 v. (unpaged) ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 44099

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH