Coaching basketball for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  0470149760

Ký hiệu phân loại: 796.323077 Ball games

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley, 2007,

Mô tả vật lý: xx, 362 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Basketball for children -- Coaching.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH