Taking your iPad to the max
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1430231084

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: [New York] :Apress, 2010,

Mô tả vật lý: xvii, 421 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


iPad (Computer)-- Tablet computers.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH