iPhone 4 made simple
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1430231920

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: New York :APress, 2010,

Mô tả vật lý: xxv, 809 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


iPhone (Smartphone)-- Smartphones -- Handbooks, manuals, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH