Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 001.42072 Research; statistical methods

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ, 1997, In lần thứ 4

Mô tả vật lý: 199 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chương I: Các khái niệm về khoa học và nghiên cứu khoa họcChương II: Chọn đề tài và chuẩn bị nghiên cứuChương III: Các phương pháp: chọn mẫu, thăm dò xã hội học, quan sát, thí nghiệm, trắc nghiệmChương IV: Xử lý các dữ liệu, diễn giảiChương V: Sử dụng phương pháp thống kê để xử lý và phân tích các dữ liệuChương VI: Báo cáo eết quả nghiên cứu khoa họcChương VII: Những mũi nhọn trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học.

Nghiên cứu khoa học -- Phương pháp luận

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 001.420


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH