Philosophy of psychology : a contemporary introduction
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: -,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0415275946

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New York, NY :Routledge, 2005,

Mô tả vật lý: xi, 377 p. : , ill. ; , 25

Ngôn ngữ:


Psychology -- Philoso

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH