Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm trên máy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Võ Đình Bảy,

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 378.1660285

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2010,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Thông tin sách đang mượn@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn