Thiết kế lắp đặt hệ thống giám sát và điều khiển tự động bốc hơi dạng tấm
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.89 Computer control

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2010,

Mô tả vật lý: 67tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH