Nghiên cứu, thiết kế xây dựng thư viện phim và phóng sự môi trường phục vụ cho công tác giảng dạy và truyền thông môi trường

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vũ Hải Yến

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 363.7007 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2010

Mô tả vật lý: 20tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 44480

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH