Nghiên cứu ảnh hưởng của pH và tỉ lệ men giống / cơ chất đến quá trình phân hủy kị khí hỗn hợp dầu thải thực vật từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy mì ăn liền

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Võ Hồng Thi

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 628.4 Waste technology, public toilets, street cleaning

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2010

Mô tả vật lý: 46tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 44483

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH