Giáo trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.4 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc Gia, 2010,

Mô tả vật lý: 483tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

ID: 44503
1. Philosophy
     Marxist
  - Study and teaching; Triết học Đức
  - Mác-Lênin; Triết học Marx
  - Học tập và giảng dạy1. Philosophy
     Marxist
  - Study and teaching
2. Triết học Đức
  - Mác-Lênin
3. Triết học Marx
  - Học tập và giảng dạy
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.400


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH