Bridge and highway structure rehabilitation and repair [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0071545913

Ký hiệu phân loại: 624.20288 Bridges

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2010,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxiii, 632 p.) : , ill.

Ngôn ngữ:


Bridges -- Design and construction.; Bridges -- Maintenance and repair.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH