You are your own gym
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0971407614

Ký hiệu phân loại: 613.713 Weight lifting

Thông tin xuất bản: New Orleans, LA :Light of New Orleans Pub , 2010,

Mô tả vật lý: 171 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Bodybuilding.-- Weight training.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH