The ancient Greeks for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen Batchelor

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470987871

ISBN-13: 978-0470987872

Ký hiệu phân loại: 938 Greece to323

Thông tin xuất bản: England : John Wiley & Sons, Ltd : 2008

Mô tả vật lý: xxii, 352 p. : , ill., maps ; , 24 c

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 44657

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH