Health psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0073107263 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 616.0019 Diseases

Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill Higher Education, 2006, 6th ed.

Mô tả vật lý: xvi, 559 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Clinical health psychology.-- Medicine, Psychosomatic.-- Behavioral Medicine.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
20E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 616.001


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH