Introduction to managerial accounting

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  0073048836 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 658.1511

Thông tin xuất bản: Boston, Mass. :McGraw-Hill, 2007, 3rd ed.

Mô tả vật lý: xxix, 642 p. : , col. ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Managerial accounting. -

DÃY KỆ
25D
Thư viện AB
9D
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.151
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn