American Medical Association guide to living with diabetes :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  0471750239

Ký hiệu phân loại: 616.462

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :John Wiley, 2006,

Mô tả vật lý: viii, 278 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Non insulin-dependent diabetes -- Popular works.

DÃY KỆ
20F
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
7B
*Ký hiệu xếp giá:  616.462
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn