The craving cure : break the hold carbs and sweets have on your life
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Rena Greenberg, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0071477365 (pbk.)


Thông tin xuất bản: Dubuque, Iowa : London :McGraw-Hill ; McGraw-Hill [distributor], 2007,

Mô tả vật lý: xx, 218 p.

Ngôn ngữ:


* Compulsive eating
  - Alternative treatment.
* Compulsive eating
  - Diet therapy.
* Compulsive eating
  - Psychological aspects.
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
20F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 616.852


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH