Các phương pháp sáng tạo = : Review of creativity methods
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Phan Dũng, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 153.35 Creativity

Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh :Trẻ , 2010,

Mô tả vật lý: 350tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Khả năng sáng tạo-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3F
Sai Gon Campus
2K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 153.350


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH