Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản : The basic creativity princples. phần 2 = part two
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Phan Dũng, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 153.35 Creativity

Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh :Trẻ , 2010,

Mô tả vật lý: 356tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Giải quyết vấn đề-- Ra quyết định-- Tư duy-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3F
Sai Gon Campus
2K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 153.350


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH