Cầu tiền và chính sách tiền tệ ở Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.4

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Kinh tế Quốc dân , 2010,

Mô tả vật lý: 194tr ; , 21 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


DÃY KỆ
08A
Thư viện AB
3B
*Ký hiệu xếp giá:  332.4
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn