Cọc đất xi măng phương pháp gia cố nền đất yếu

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.154

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng , 2010,

Mô tả vật lý: 136tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Cơ học đất; Đóng cọc (Kỹ thuật xây dựng);

DÃY KỆ
21D
Thư viện AB
8A
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 624.154
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn