Tập hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn về điện

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.30218 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động, 1998

Mô tả vật lý: 305 tr. ; , 20 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 45

Thiết bị điện - yêu cầu chung về chống điện giật. Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện. An toàn điện trong xây dựng - yêu cầu chung. Công việc hàn điện - yêu cầu chung về an toàn. Kỹ thuật an toàn máy cắt kim loại - yêu cầu với trang bị điện. Máy điện cầm tay - yêu cầu kỹ thuật. Pa lăng điện - yêu cầu chung về an toàn. Trường điện từ tần số Radio - yêu cầu chung về an toàn. Biển báo an toàn về điện. Máy biến áp và cuộn kháng điện lưu - yêu cầu an toàn. Khí cụ đóng cắt điện, điện áp đến 1.000V - yêu cầu an toàn. Tủ điện của thiết bị phân phối trọn bộ và của trạm biến áp trọn bộ - yêu cầu an toàn. Thiết bị ngắt điện bảo vệ người dùng ở các máy và dụng cụ điện di động có điện áp đến 1000V - yêu cầu kỹ thuật chung. Khí cụ điện chuyển mạch điện áp đến 1000V - yêu cầu kỹ thuật chung. Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu quy phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt. Máy điện quay - yêu cầu an toàn. Sào cách điện. Ủng cách điện. Thảm cách điện. Găng cách điện..
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.302
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH