Các mô hình ra quyết định :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.403011

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thông tin và truyền thông, 2010,

Mô tả vật lý: 240tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


,

DÃY KỆ
27A
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
12C
*Ký hiệu xếp giá:  658.403
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn