Hướng dẫn thi hành luật xây dựng tư vấn giám sát, quản lý dự án, nghiệp vụ đáu thầu, phương pháp xác định ca máy, thiết bị thi công, định giá xây dựng, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và các mẫu thông dụng nhất năm 2010

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 343.078624

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao Động , 2010,

Mô tả vật lý: 548tr. ; , 28cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Luật xây dựng-

DÃY KỆ
10A
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
4A
*Ký hiệu xếp giá:  343.078
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn