Lập trình silverlight 3.0 expression blend 3

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.276

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội , 2010,

Mô tả vật lý: 308tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Application software ; Development ;; Internet programming ;; Lập trình Internet ;; Microsoft Expression Blend; Microsoft Silverlight ;; Phần mềm ứng dụng ; Phát triển ;; Web site ; Thiết kế ;; Web sites ; Design ;;

DÃY KỆ
2F
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
1F
*Ký hiệu xếp giá:  005.276
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn