Căn bản tiếng Anh trong quản trị kinh doanh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bùi Tuyết Khanh, Phạm Phương Duyên

Ngôn ngữ: eng ; vie

Ký hiệu phân loại: 428.02465 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Matxcơva : Sự Thật, 1998

Mô tả vật lý: 391 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 452

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.024
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH