Sổ tay dung sai lắp ghép

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.815

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam, 2009, Tái bản lần thứ ba

Mô tả vật lý: 312tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Dung sai ; Sổ tay;

DÃY KỆ
21F
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
9F
*Ký hiệu xếp giá:  621.815
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn